medytacja

Medytacja. Milczenie.

Wybrałem milczenie jako stan istnienia. Bezruch. Chłonę tą chwilę, spokojnie sobie siedząc. Przemawia przeze mnie Ostateczna Rzeczywistość, do mnie ona przemawia, zakotwiczając mnie w prostocie chwili obecnej. To jej mowa – tym jestem właśnie Teraz aż po Wieczność. Jestem Oświecony/a – mówi Moja i Twoja Jaźń. ”Jestem”- to lepsze określenie na ten naturalny stan bytu. […]

Medytacja. Milczenie. Read More »