Wsparcie duchowe

W tym dziale znajdziesz usługi, które mogą dać Ci duchowe wsparcie. Zawsze, kiedy masz problem lub znajdujesz się w trudnej dla Ciebie sytuacji – tutaj znajdziesz pomoc. Nasi doradcy duchowi przeanalizują zdjęcia osób, które są z Tobą powiązane. Odczytają Kroniki Akaszy, aby sprawdzić, czy pewne sytuacje nie wynikają z przeszłości – nie tylko Twojej.