Kroniki Akaszy

Kroniki Akaszy – energetyczny ślad po naszych przodkach, a także naszych działaniach, emocjach, doświadczeniach i myślach.

Kroniki Akaszy – dzięki nim możesz dowiedzieć się z czego wynikają niektóre Twoje problemy lub słabości. To także droga do poradzenia sobie z nimi.

Kroniki Akaszy – czym są

Kroniki Akaszy to energetyczny zbiór Ksiąg Życia, w których zapisane są ślady zdarzeń, emocji, słów. Wszystko to, co kiedykolwiek zaistniało w jakiejkolwiek przestrzeni, ma swój odcisk właśnie w Księgach Akaszy. Można je porównać do DNA, w którym zapisany jest kod wszechświata. To także ślady działań naszych przodków, nas samych tu i w innych życiach. Jest to taka duchowa platforma istnienia wszystkiego.

Akasza – a innych językach: Akasha, Ākāśa, Ah-Kah-Sha, आकाश – to inaczej eter. Jest piątym żywiołem, obok powietrza (vata), ognia (agni), wody (ap) i ziemi (prithivi). Eter, czyli Akaszę, można określić jako blask, lśnienie, promieniowanie. Istnieniem tego żywiołu są zainteresowani także uczeni, którzy od lat badają go i udowadniają, że nie jest to wymysł. Albert Einstein, Gregg Braden, Nicola Tesla, Bruce Lipton, Ervin Laszlo to znani naukowcy, z dużym dorobkiem i autorytetem. W swoich książkach i publikacjach wielokrotnie poruszają ten temat.

kroniki akaszy

Kroniki Akaszy okiem naukowców

Niedawne odkrycia fizyki pokazują, że pole Akaszy jest rzeczywiste. Składa się ono z morza fluktuujących energii i informacji, z których powstają wszelkie byty, począwszy od atomów i galaktyk, gwiazd i planet, żywych istot i nawet świadomości. To pole to bank pamięci całego wszechświata, od początku do dziś. Jest w nim zapis wszystkiego, co kiedykolwiek zdarzyło się na ziemi i w kosmosie, i odnosi to do wszystkiego, co ma jeszcze nadejść.

Ervin Laszlo, „Science and The Akashic Field”

W latach 1993–2000 naukowcy dowiedli istnienia nieodkrytego pola energii. Stwierdzili, że pole to jest opisane na trzy sposoby i jest wszędzie przez cały czas. Po drugie, pole najwyraźniej istniało od samego początku – czasu, który nazywamy w fizyce „wielkim wybuchem”. Po trzecie, dziedzina ta ma swoją własną inteligencję i reaguje na cechy ludzkich emocji. Dziedzina ta jednak jest tak nowa, że jak dotąd naukowcy nie znaleźli dokładnego porozumienia w odniesieniu do tego, co należy nazwać tą dziedziną. Niektórzy nazywają to bardzo technicznymi określeniami, takimi jak „Hologram Kwantowy”, podczas gdy inni, tacy jak były astronauta Apollo dr Edgar Mitchell nazwał to pole „Umysłem Natury”. Natomiast w niektórych ze swoich ostatnich prac Stephen Hawking nazywał tę dziedzinę „Umysłem Bożym”

Gregg Braden „AWAKENING THE POWER OF A MODERN GOD: Unlock the Mystery and Healing of Your Spiritual DNA” / tłumaczenie własne

Podsumowując można stwierdzić, że Kroniki Akaszy istnieją od zawsze, czyli od momentu, który naukowy określają mianem Wielkiego Wybuchu. Są wszędzie i dotyczą wszystkiego. Posiadają inteligencje, odpowiadającą za cechy emocji człowieka.

czytanie kroniki akaszy

Kroniki Akaszy – co można z nich odczytać i do czego jest to przydatne

Kroniki Akaszy dają możliwość odkrycia źródła blokad i emocjonalnych problemów. Pomagają zrozumieć i odkryć nasze przywiązanie do określonych wzorców zachowań czy uczuć. Dzięki poznaniu ich można odciąć wszelkie niekorzystne związki karmiczne, kontrakty czy umowy. Jest to doskonała przestrzeń do pracy w bezwarunkowej miłości. Daje możliwość uwolnienia się od wszystkich złych i negatywnych połączeń czy związków. Wiele problemów życiowych czy schorzeń wynika z obciążeń mających źródło w poprzednich pokoleniach, a które są możliwe do usunięcia. Warto zatem korzystać z mądrości Kronik Akaszy, bo mają mądrość porównywalną do ludzkiego DNA, które gromadzi wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia człowieka. Akasza daje możliwość sięgnięcia głębiej i dalej aż w obszar naszych przodków.

Jak praktycznie wykorzystać możliwość odczytania Kronik Akaszy

Jeżeli uważasz, że masz w życiu pecha (choć bardzo nie lubimy tego potocznego sformułowania…), to dobrze byłoby sprawdzić co takiego go powoduje. Czasami to nasze tzw. długi karmiczne czy obciążenia otrzymane po naszych przodkach nie pozwalają żyć spokojnie. Nawet choroby, jakie nas spotykają mają swoje źródła w tym, co działo się wiele pokoleń wstecz. Problemy finansowe, niestabilna praca i ogólne życiowe rozchwianie dadzą się zrozumieć i naprawić dzięki Akaszy. I to naprawdę nie są żadne bajki czy „czary”, to są procesy wielokrotnie udowadniane przez naukowców.

Nałogi, zaburzenia emocjonalne, nietrwałe związki uczuciowe czy wręcz niemożność odnalezienia swojej drugiej połówki. Tu także praca w Polu Akaszy pozwala na odnalezienie źródła i zharmonizowanie życia w tych dziedzinach.

Praca z Kronikami Akaszy to praca z podświadomością i prawdziwa, głęboka i bezwarunkowa miłość. Prowadzi to do akceptacji i pokochania siebie, uzdrowienia duszy i ciała, a także do umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

Jeżeli ten temat zainteresował Cię lub chcesz dowiedzieć się co kryją Twoje Kroniki Akaszy, zapraszam Cię do kontaktu.

Isabella Ozerov

Źródła:

  • www.akashaelement.com
  • www.ervinlaszlobooks.com
  • www.greggbraden.com

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top