Regulamin Akcji Promocyjnej „Poniedziałek z Wróżką Margo”

 1. Akcja promocyjna nosi nazwę „Poniedziałek z Wróżką Margo” (nazywana dalej Akcją Promocyjną) i organizowana jest na zasadach określonych w tym Regulaminie.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Administrator strony https://portalzen.pl/
 3. Akcja Promocyjna skierowana jest dla każdego zarejestrowanego użytkownika Portalu Ezoterycznego Zen, znajdującego się pod adresem internetowym https://portalzen.pl
 4. Zasady udziału w Akcji Promocyjnej :
  1. Każda z osób już zarejestrowanych lub każdy nowy użytkownik po zarejestrowaniu, może przesłać zgłoszenie-chęć skorzystania z usługi na adres sklep@portalzen.pl Zgłoszenie należy przesłać z adresu, jakiego użyto do rejestracji konta.
  2. Spośród przesłanych zgłoszeń Administrator w każdy poniedziałek wybierze jedna osobę (nazywaną dalej Zwycięzcą), która zostanie o tym fakcie poinformowana mailowo i poproszona o przesłanie 1 pytanie do Wróżki Margo wraz z imieniem (imionami) i datą (datami) urodzenia. Po przesłaniu wyżej wymienionych danych, Zwycięzca otrzyma w ciągu maksymalnie 48 godzin odpowiedź na swoje pytanie.
 5. Każdy użytkownik może skorzystać z usługi „Poniedziałek z Wróżką Margo” tylko raz.
 6. Niedopuszczalne jest dublowanie kont Użytkownika tylko w celu ponownego skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 7. Nie ma możliwości zamiany usługi na gotówkę ani na inną usługę.
 8. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora, po otrzymaniu mailowego zgłoszenia przesłanego na adres sklep@portalzen.pl O wyniku zgłaszający zostanie poinformowany tą samą drogą.
 9. Sprawy nieuregulowane Regulaminem są objęte obecnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2022 r.
wróżby za darmo